Naďalej sa venujeme aj montáži, rekonštrukcii a údržbe vyhradených technických zariadení – elektrických, čo znamená že realizujeme:
 

- elektroinštalácie rodinných domov, bytov a priemyselných objektov

- elektrické prípojky

- bleskozvody

- elektrické vykurovanie

- kamerové systémy

- zabezpečovaciu signalizáciu (alarmy, požiarne hlásiče)

- štruktúrovanú kabeláž (počítačové a komunikačné siete)

- konzultácie a poradenstvo

- vypracovania revíznych správ

- a iné