GORM, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou, založenou podľa slovenského práva za účelom podnikania. Od založenia v roku 2012 bola hlavným predmetom podnikania firmy montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických.

Pri rozhovoroch s ľuďmi, ktorí si nechávali postaviť „dom na kľúč“ konkurenčnými spoločnosťami, sme sa často stretávali s ich názorom, že sú nespokojní s kvalitou stavby a službami iných firiem.

Preto sme sa rozhodli, že naše služby rozšírime aj o výstavbu kvalitných murovaných rodinných domov.

Z detailov sa skladá celok a ľudia požadujú kvalitu za primeranú cenu. Preto výstavbu realizujeme zodpovedne a svedomito poskytujeme aj všetky ďalšie služby s tým súvisiace. Vieme Vám poskytnúť služby „ Od projektu až po kolaudačné rozhodnutie!“, čo zahŕňa:

- poradenstvo v prípravnej fáze navrhovania domu podľa Vašich potrieb,
  požiadaviek a prípadných špecifikácii stavebného pozemku,
- zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácia pre stavebné
  povolenie, 
- zabezpečenie administratívnych služieb pre vydanie stavebného povolenia
- realizovanie výstavby kvalitného murovaného domu či už ako hrubej
  stavby, holodomu, alebo výstavby na kľúč,
- zabezpečenie administratívnych služieb pre vydanie kolaudačného
  rozhodnutia

Každý náš zákazník je dôležitý, preto k nemu pristupujeme individuálne, vážime si ho a našou snahou je byť mu spoľahlivým partnerom.